Stopniowanie przymiotnika i przysłówka w języku niemieckim wygląda podobnie, jak w języku polskim, przymiotnik ma trzy stopnie: równy (der Positiv), wyższy (der Komparativ), najwyższy (der Superlativ). Jak to tworzymy? Oto zasady:

Stopień wyższy przymiotnika i przysłówka

Stopień wyższy przymiotnika bądź przysłówka tworzymy poprzez dodanie do stopnia równego końcówki er, np. kleiner, interessanter, billiger, schöner. Pamiętać trzeba o tym, że przymiotniki krótkie, najczęściej jednosylabowe, dostają dodatkowo przegłos (Umlaut), np. größer, älter, länger, jünger.

Przymiotniki w stopniu wyższym odmieniają się przez przypadki i otrzymują końcówki, przysłówki pozostają nieodmienne. Zobaczcie przykłady:

Heute ist ein kälterer Tag. – Dzisiaj jest chłodniejszy (jaki?) dzień.

Heute ist es kälter als gestern. – Dzisiaj jest chłodniej (jak?) niż wczoraj.

Stopień najwyższy przysłówka

Stopień najwyższy przysłówka tworzymy poprzez dodanie do stopnia równego końcówki (e)sten. Poprzedzić go należy słówkiem am.  Tutaj również krótkie, jednosylabowe przysłówki dostają przegłos. Spójrzcie na przykłady:

klein – kleiner – am kleinsten

interessant – interessanter – am interessantesten

groß – größer – am größten

jung – jünger – am jüngsten

Jak wygląda to w zdaniu?

Diese Schülerin ist am fleißigsten in unserer Klasse.

Dieses Gebäude ist am höchsten in der Stadt.

Stopień najwyższy przymiotnika

Stopień najwyższy przymiotnika tworzy się dodając do stopnia równego końcówkę –(e)st. Przegłos dodajemy w tej samej sytuacji, co w stopniu wyższym. Przymiotnik w stopniu najwyższym w formie przydawki odmienia się. Konieczna jest tu zatem znajomość końcówek odmiany przymiotnika. Np.

billig – billiger – der/die/das billigste

schön – schöner – der/die/das schönste

alt – älter – der/die/das älteste

lang – länger – der/die/das längste

A jak to wygląda w zdaniach?

Das ist die fleißigste Schülerin in unserer Klasse.

Das ist das höchste Gebäude in der Stadt.

Przymiotniki i przysłówki nieregularne

Podobno język niemiecki słynie z tego, że są same wyjątki. Nic bardziej mylnego! Zwróćcie uwagę na to, że są pewne zasady, których należy się trzymać. Wyjątków jest niewiele…

Oto i one:

gut – besser – am besten / der, die, das beste

gern – lieber – am liebsten / der, die, das liebste

viel – mehr – am meisten / der, die, das meiste

hoch – höher – am höchsten

oft – öfter/häufiger – am häufigsten / der, die, das häufigste

nah – näher – am nächsten / der, die, das nächste

Dodatkowe informacje

W stopniu równym używamy spójników so… wie… (tak… jak…) lub ebenso… wie… (tak samo… jak…), np.

Du bist ebenso dumm, wie meine Klassenkameradin Monika.

W stopniu wyższym, przy porównywaniu przymiotników używamy spójnika als… (niż…), np.

Der Rock hier ist schöner als dieses Kleid da.

Porównując przyimki w stopniu najwyższym używamy przyimka von, np.

Er ist am sportlichsten von allen Jungen in seiner Schule.

Podsumowanie.

Sprawdźcie, czy wszystko dobrze zrozumieliście i zapamiętaliście. Zadanie poniżej będzie dobrym testem sprawdzającym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.